x Experimentació x Exercitació lingüística x Material manipulable