x Projectes de centre x Comunicació oral x Experimentació x Resolució de problemes