x Experimentació x Comunicació oral x Projectes de centre x Resolució de problemes