x Comunicació oral x Jocs x Exercitació lingüística