x Comunicació oral x Resolució de problemes x Projectes de centre