x Comunicació oral x Experimentació x Jocs x Exercitació lingüística x Material manipulable