x Comunicació oral x Experimentació x Material manipulable