x Jocs x Comunicació oral x Material manipulable x Experimentació x Exercitació lingüística