x Jocs x Material manipulable x Exercitació lingüística x Comunicació oral