x Jocs x Experimentació x Exercitació lingüística x Comunicació oral