x Resolució de problemes x Representacions i models x Maquetes i construccions