x Experimentació x Jocs x Resolució de problemes x Material manipulable