x Comunicació oral x ODS x Raonament i argumentació x Treball en context