x Comunicació oral x Treball en context x Indagació i recerca x Gestió d'informació