x Comunicació oral x Treball en context x Material manipulable