x Comunicació oral x Experimentació x Material manipulable x Indagació i recerca