x Comunicació oral x Experimentació x Material manipulable x Sortides i treball de camp