x Comunicació oral x Experimentació x Material manipulable x Treball en context