x Imatge, so i vídeo x Comunicació oral x Experimentació x Representacions i models