x Indagació i recerca x Comunicació oral x Experimentació x Treball en context