x Indagació i recerca x Material manipulable x Experimentació x Treball en context