x Literatura x ODS x Raonament i argumentació x Comunicació oral