x Maquetes i construccions x Representacions i models x Treball en context x Taules i gràfics x Experimentació