x Maquetes i construccions x Representacions i models x Treball en context x Experimentació x Taules i gràfics