x Maquetes i construccions x Treball en context x Raonament i argumentació