x Raonament i argumentació x Imatge, so i vídeo x Experimentació x Representacions i models