x Raonament i argumentació x Representacions i models x Indagació i recerca