x Representacions i models x Imatge, so i vídeo x Raonament i argumentació