x Representacions i models x Taules i gràfics x Experimentació x Treball en context