x Treball en context x Projectes de centre x Comunicació escrita x Comunicació oral