x Experimentació x Indagació i recerca x Comunicació oral x Treball en context x Material manipulable