x Experimentació x Raonament i argumentació x Representacions i models