x Experimentació x Representacions i models x Comunicació oral x Raonament i argumentació x Imatge, so i vídeo