x Comunicació oral x ODS x Raonament i argumentació x Literatura x Treball en context