x Comunicació oral x Experimentació x Indagació i recerca