x Indagació i recerca x Treball en context x Experimentació x Comunicació oral