x Mapes i plànols x Comunicació oral x Experimentació