x Mapes i plànols x Jocs x Comunicació oral x Representacions i models