x Mapes i plànols x Representacions i models x Jocs x Comunicació oral