x Mapes i plànols x Experimentació x Comunicació oral