x Material manipulable x Treball en context x Comunicació oral x Experimentació