x Maquetes i construccions x Experimentació x Raonament i argumentació x Material manipulable x Jocs