x Maquetes i construccions x Experimentació x Sortides i treball de camp x Representacions i models