x Raonament i argumentació x Comunicació oral x Projectes de centre