x Raonament i argumentació x Literatura x Comunicació oral x ODS x Treball en context