x Raonament i argumentació x Maquetes i construccions x Experimentació x Treball en context