x Representacions i models x Taules i gràfics x Experimentació x Maquetes i construccions