x Gestió d'informació x Material manipulable x Raonament i argumentació