x Gestió d'informació x Exercitació lingüística x Fonts primàries x Indagació i recerca