x Experimentació x Jocs x Comunicació oral x Material manipulable